HTTPs URLs chưa thể cải thiện vị trí xếp hạng trên google hiện tại ?

Gần đây trong giới seoer đang dậy sóng với việc bán nghi về việc sử dụng giao thức https sẽ có lợi hơn http trong bảng xếp hạng vị trí từ khóa trên google. Để làm rõ điều này hơn cho tất cả mọi người cùng hiểu, hãy cùng chuyên viên Seo tại Có Ngay Jsc phân tích vấn đề ngay sau đây.

Vào tháng 8/2014 google có công bố rằng họ sẽ cung cấp sự thay đổi nhỏ trong vị trí xếp hạng đối với những giao thức https và giao thức https mới là yếu tố xếp hạng. Cho đến vài tuần sau đó, nhiều người vẫn tự hỏi rằng liệu có sự tác động thực sự nào từ HTTPs trên bảng xếp hạng không ?

http-vs-https

http vs https

Câu trả lời theo SearchMetrics là hiện nay sẽ không có, và Marcus Tober cho biết không có dữ liệu để chứng minh rằng HTTPS có bất kỳ tác động nào trên bảng xếp hạng Google sau khi yếu tố xếp hạng này được đưa vào tháng 8.

Trích nguyên văn của Marcus như sau:

“In a nutshell: No relationships have been discernible to date from the data analyzed by us between HTTPS and rankings nor are there any differences between HTTP and HTTPS. In my opinion therefore, Google has not yet rolled out this ranking factor – and/or this factor only affects such a small section of the index to date that it was not possible to identify it with our data”

Dịch: Tóm lại: Không có mối liên hệ được nhận thức rõ từ dữ liệu phân tích giữa HTTPs và bảng xếp hạng, và cũng không có bất kỳ sự khác biệt nào giữa Http và Https. Theo ý kiến của tôi vì vậy, Google chưa tung ra yếu tố xếp hạng này, hoặc yếu tố này chỉ ảnh hưởng đến 1 phần nhỏ trong những chỉ mục theo ngày, và cũng không thể xác định với dữ liệu của chúng tôi.

Marcus chia sẻ dữ liệu của HTTP vs HTTPS URL và sự thay đổi xếp hạng của họ, nếu có, và sau khi loại bỏ giá trị ngoại lai cũng không có sự cải thiện về vị trí xếp hang:

https_vs_http_searchmetrics

Chưa có sự thay đổi xếp hạng giữa Https và Http

Về phần cá nhân, chúng tôi cũng đã có sự thay đổi 1 số trang web của khách hàng sang https nhưng cũng chưa nhận thấy kết quả khác biệt nào, lưu lượng từ google analytics vẫn không có sự cải thiện.

Và đến đây các bạn có thể biết được 1 tin tốt lành từ google rằng: Sẽ không có sự thay đổi nào về sự cải thiện vị trí xếp hạng khi chuyển đổi từ HTTP sang HTTPS trong thời điểm này. Nếu bạn thực sự muốn thay đổi nên xem xét và làm theo đúng các quy trình của google hướng dẫn.

 

HTTPs URLs chưa thể cải thiện vị trí xếp hạng trên google hiện tại ?
5 2 votes

bởi admin

car games download